Home Genetic Improvement About PIC Health Contact Us
การจัดการดูแลสุกรพีไอซี
โปรแกรมการผลิตแม่พันธุ์พีไอซี
ประสิทธิภาพสุกรพีไอซีในเมืองไทย
ภารกิจและหน้าที่ของพีไอซี
พีไอซี คือใคร ?
การจัดการด้านสุขภาพของ พีไอซี
สุกรสายพันธุ์พีไอซี
เทคโนโลยีของพีไอซี
สถานที่ติดต่อ :
 

ภารกิจและหน้าที่ของพีไอซี


          พีไอซี เป็นบริษัทผู้นำของโลกในด้านปรับปรุงพันธุกรรมสุกร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดเพื่อให้ได้สุกรคุณภาพดีที่สุดเข้าสู่ระบบห่วงโซ่การผลิตเนื้อสุกรของโลก

          พีไอซี ได้รวมเทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตร์ปริมาณเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาพันธุกรรมสุกร  (NON-GMO) ให้ก้าวหน้ามากที่สุด โดยใช้ต้นทุนการผลิตต่ำที่สุดสำหรับการผลิตเนื้อสุกรที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด เป็นระยะเวลามากกว่า 40 ปีที่ พีไอซี ได้ทุ่มเท วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านพันธุกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแหล่งพันธุกรรมสุกรที่ดีที่สุดสำหรับผู้ผลิตเพื่อรองรับกับอุตสาหกรรมผลิตสุกร

           สิ่งที่ท่านจะได้รับจาก พีไอซี คือ

                 1. เทคโนโลยีชีวภาพ + วิทยาศาตร์

                 2. การพัฒนาด้านพันธุกรรมสุกรที่ต่อเนื่อง

                 3. ต้นทุนการผลิตสุกรที่ต่ำที่สุด

                 4. ได้เนื้อสุกรที่มีคุณภาพดีที่สุด

 

 

       เรา บริษัท พีไอซี สยาม ได้ให้คำมั่นที่จะรักษาไว้ ซึ่งความสำเร็จของลูกค้าของเรา ด้วยการสนองตอบต่อความต้องการที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต โดยเราจะมุ่งเน้นในแนวทางดังนี้

         - ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพเยี่ยม เหมาะสมกับตลาดเมืองไทย

         - ให้ผลตอบแทนต่อหน่วยสูงกว่าพันธุกรรมอื่น ๆ คุ้มค่าแก่การลงทุน

           -  อัตราการปรับปรุงพันธุ์ เปลี่ยนทดแทนเร็ว และเหมือนกันทั่วโลก ร่วมกับการใช้ยีนส์มาร์คเกอร์ แต่ได้พัฒนาและปรับตัวในเมืองไทยแล้ว

           -  ได้รับเทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุดจากทั่วโลก และได้รับบริการด้านเทคนิคจากทีมงานที่มีประสบการณ์ของพีไอซีทั้งในและต่างประเทศ

          - ได้รับบริการสุกรพันธุ์ที่มีสุขภาพดีเยี่ยม จากโปรแกรมประกันสุขภาพของพีไอซี

 

คุณบุญสืบ  เผือกสูงเนิน

 

ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำประเทศไทย