Home Genetic Improvement About PIC Health Contact Us
การจัดการดูแลสุกรพีไอซี
โปรแกรมการผลิตแม่พันธุ์พีไอซี
ประสิทธิภาพสุกรพีไอซีในเมืองไทย
ภารกิจและหน้าที่ของพีไอซี
พีไอซี คือใคร ?
การจัดการด้านสุขภาพของ พีไอซี
สุกรสายพันธุ์พีไอซี
พ่อพันธุ์ผลิตสุกรขุน PIC 337
พ่อพันธุ์ผลิตสุกรขุน PIC 399
พ่อพันธุ์ผลิตสุกรขุน PIC 408
พ่อพันธุ์ระดับปู่ย่าพันธุ์ GP1075
แม่พันธุ์สุกรขุน Camborough 22
แม่พันธุ์ระดับปู่ย่าพันธุ์ GP1050
แม่พันธุ์สุกรขุน Camborough 24
พ่อพันธุ์ระดับปู่ย่าพันธุ์ GP1035
เทคโนโลยีของพีไอซี
สถานที่ติดต่อ :
 

พ่อพันธุ์ระดับปู่ย่าพันธุ์ GP1075


GP1075-thailand

 

  • ใช้ผลิตแม่สุกรสาว C-22 ที่ให้ลูกดกด้วยยีนส์ LS1
  • ถ่ายทอดการเป็นสัดง่ายและชัดเจนในสุกรเพศเมีย
  • โตเร็ว อัตราการแลกเนื้อดี
  • คุณภาพซากดี ส่งผลให้ By product ขายง่าย
  • โครงสร้างใหญ่ กีบ ขา แข็งแรง