Home Genetic Improvement About PIC Health Contact Us
การจัดการดูแลสุกรพีไอซี
โปรแกรมการผลิตแม่พันธุ์พีไอซี
ประสิทธิภาพสุกรพีไอซีในเมืองไทย
ภารกิจและหน้าที่ของพีไอซี
พีไอซี คือใคร ?
การจัดการด้านสุขภาพของ พีไอซี
สุกรสายพันธุ์พีไอซี
เทคโนโลยีของพีไอซี
สถานที่ติดต่อ :
 

Home Page


จัดส่งพันธุกรรมสุกรคุณภาพดีให้แก่ผู้ผลิตทั่วโลก

พีไอซี เป็นบริษัทผู้นำของโลกในด้านปรับปรุงพันธุกรรมสุกร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ได้สุกรคุณภาพดีเข้าสู่ระบบห่วงโซ่การ ผลิตเนื้อสุกรของโลก

พีไอซี ได้รวมเทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตร์ปริมาณเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาพันธุกรรมสุกร  (NON-GMO) ให้ก้าวหน้ามากที่สุด โดยใช้ต้นทุนการผลิตต่ำที่สุดสำหรับการผลิตเนื้อสุกรที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด เป็นเวลากว่า 40 ปีที่พีไอซีได้ทุ่มเท วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านพันธุกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแหล่งพันธุกรรมสุกรที่ดีที่สุดสำหรับผู้ผลิตเพื่อรองรับกับ อุตสาหกรรมผลิตสุกร

 

สาส์นจากผู้บริหาร

 

เรา พีไอซี สยาม ได้ให้คำมั่นที่จะรักษาไว้ ซึ่งความสำเร็จของลูกค้าของเรา ด้วยการสนองตอบต่อความต้องการที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต โดยเราจะมุ่งเน้นในแนวทางดังนี้

 

  • ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพเยี่ยม เหมาะสมกับตลาดเมืองไทย
  • ให้ผลตอบแทนต่อหน่วยสูงกว่าพันธุกรรมอื่น ๆ คุ้มค่าแก่การลงทุน
  • อัตราการปรับปรุงพันธุ์ เปลี่ยนทดแทนเร็ว และเหมือนกันทั่วโลก ร่วมกับการใช้ยีนส์มาร์ค เกอร์ แต่พัฒนาปรับตัวในเมืองไทย
  • ได้รับเทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุดจากทั่วโลก และได้รับบริการด้านเทคนิคจากทีมงานที่มี ประสบการณ์ของพีไอซีทั้งในและต่างประเทศ
  • ได้รับบริการสุกรพันธุ์ที่มีสุขภาพดีเยี่ยม จากโปรแกรมประกันสุขภาพของพีไอซี

 

คุณบุญสืบ  เผือกสูงเนิน

ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำประเทศไทย